Odborné zdokonaľovanie sa učiteľov

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny usporiadal program odborného zdokonaľovania sa pre profesorov slovenčiny a profesorov triednej výuky akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov.

odbor zdokonalovanie 002

Program sa konal na ZŠ Jána Čajaka a v miestnostiach Zhromaždenia obce v Báčskom Petrovci od 27. do 28. marca 2015 a financovala ho NRSNM.

odbor zdokonalovanie 003

V piatok na ZŠ v Báčskom Petrovci Mária Andrášiková, Vesna Valihorová Filipovićová, Vlasta Werleová a Jarmila Pantelićová uskutočnili prezentáciu softvérov zo slovenčiny. V sobotu analýzu ukážkových hodín a diskusiu  viedla PaedDr. Svetlana Zolňanová. O príprave žiakov na záverečné skúšky hovorila Mariena Korošová.

odbor zdokonalovanie 004

V pokračovaní prof. Dr. Anna Makišová hovorila na tému Zmäkčovanie spoluhlások v slovenčine – mäkká/tvrdá výslovnosť a uplatnenie v praxi a prof. Dr. Jarmila Hodoličová o Dejinách publicistiky.

odbor zdokonalovanie 005

Záverom stretnutia sa uskutočnila aj výročná schôdza Asociácie slovenských pedagógov.