Oblastná súťaž zo slovenčiny

  1. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a žiaci z Báčke a Sriemu na ZŠ Jána Kollára v Selenči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 28. mája v Aradáči. V rámci súťaže prebiehal aj Aktív učiteľov slovenského jazyka, na ktorom mala odbornú prednášku Jarmila Pantelićová, Tatiana Naďová a prihovorila sa aj Svetlana Zolňanová, ako členka Národnej osvetovej rady Srbska.  Súťaž finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, školy- organizátori a NRSNM.