27. DIDA

V Pivnici v organizácii tamojšieho Ochotníckeho divadla Janka Čemana počas dvoch víkendov v dňoch od 1. do 10. apríla 2022 prebiehal 27. ročník festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov známy ako DIDA. Predvlani sa toto podujatie zo známych pandemických dôvodov neuskutočnilo, vlani už prebiehalo, ale v súlade s protipandemickými opatreniami a v netradičnom, jesennom termíne a tohtoročná DIDA sa vrátila do ustáleného jarného obdobia. Priniesla deväť divadelných predstavení a zároveň to bola príležitosť aj na množstvo sprievodných podujatí – prezentácií kníh, tradičného podujatia Vítanie jari s knihou a pod. Porota, ktorá hodnotila 27. ročník Did-y pracovala v tradičnom zložení: Zuzana Tárnociová (predsedníčka), Vladimír Valentík a doc. Dr. Zuzana Týrová (členovia). DID-u slávnostne otvorila Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM.

Tohtoročná DIDA priniesla vytúpenia nasledujúcich divadelných predstavení: Ženský zákon Jozefa Gregora Tajovského v predvedení OZ Šumiháj a Divadla mladých Šuňava v réžii Vlada Banka; Kabaret 2 Neformálneho divadelného súboru Fedor teatar z Padiny v autorstve a réžii Fedora Popova; Skúsené, neskúsené a tie iné Divadelného súboru KUS Zvolen z Kulpína autora predlohy Jeana Anouilha v réžii Maríny Dýrovej; Čiara KOS Jednota z Hložian autorky Ljiljany Lašićovej v réžii Jany Urbančekovej-Fejzulahiovej; detské divadelné predstavenie Pusťte basu do rozhlasu Ochotníckeho divadla Janka Čemana autorky Viery Benkovej v réžii Ľuboslava Majeru; Tak sa to vraví Divadla VHV z Báčskeho Petrovca autora Eugena Ionesca v réžii Maríny Dýrovej; divadelnú hru WC Story  SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu autora Vlada Moresa v réžii Rastislava Zorňana; Tsunami erdevíckeho SKOS autora Jána Hrubíka v réžii Vladimíra Šerfézyho ako aj hosťujúce predstavenie Kebap Slovenského vojvodinského divadla v réžii Svetlany Gaškovej.

Na 27. DID-e boli udelené aj dve rovnoprávne ceny za plagáty. Ide o plagáty inscenácií Skúsené, neskúsené a tie iné divadelného súbora KUS Zvolen z Kulpína autora Mira Horváta a plagát inscenácie Kebap SVD z Báčskeho Petrovca, ktorý vypracovala Irena Lomenová a novinkou bolo i facebookové hlasovanie o najkrajší plagát a vyhodnotenie 5. literárnej súťaže Píšeš? Píšem! Keď die o ceny – prvú cenu za herecký výkon, čiže Cenu Jozefa Chrčka získal Jaroslav Šimon z Pivnice, druhú cenu získala Jana Petrusová z Erdevíka a tretiu Anastázia Ondríková z Padiny. Osobitnú cenu odbornej poroty za úspešný spoločný herecký výkon získal kolektív mladých pivnických hercov v predstavení Pusťte basu do rozhlasu. Laureátmi festivalu a Ceny Jána Kmeťka sa stali divadelníci SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu za hru WC Story a samým sa v roku 2023 zúčastnia festivalu Palárikova Raková v Slovenskej republike. Celkom na záver vystúpilo predstavenie Kebap Slovenského vojvodinského divadlo z Báčskeho Petrovca. (fotografie: Miroslav Pap, Hlas ľudu)