O záujme Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja o menšinové školstvo

Kancelária pre ľudské a menšinové práva v Belehrade usporiadala v utorok, 08. júla 2014 pracovné zasadnutie s predstaviteľmi národnostných rád.

Okrem Suzany Paunovićovej, riaditeľky Kancelárie, sa na rokovaní zúčastnili v mene Ministerstva osvaty, vedy a technologického rozvoja štátny tajomník Dr. Zoran Mašić, poverený Ministrom hájiť záujmy menšinového školstva v Srbsku, Vesna Acković a Snežana Vuković.

V stanovenej časovej lehote určenej na stretnutie, mali príležitosť o problémoch v oblasti vzdelávania hovoriť predstavitelia bulharskej, slovenskej, maďarskej, rumunskej, chorvátskej, macedónskej rómskej, bosniackej, albánskej národnostnej menšiny, ako aj predstaviteľ združených židovských  obcí. Ústrednou témou stretnutia bolo zabezpečenie učebníc v jazyku národnostných menšín. Postavenie slovenskej menšiny sa v tomto ohľade ukázalo ako najvýhodnejšie, lebo do septembra bežného roku budeme mať vytlačené všetky potrebné učebnice na nehatenú realizáciu škoského roka 2014/2015.

osveta002

V mene slovenskej národnostnej menšiny Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, hovorila o potrebe podpisovania medzištátnej dohody a riešenia vzájomného uznávania diplomov, o postavení materinského jazyka ako voliteľného predmeta, o potrebe oživenia vzdelávania učiteľov v materinskom jazyku, o potrebe angažovania pri Ministerstve osvetového poradcu, ktorý by poznal slovenský jazyk. Predstavitelia Ministerstva boli informovaní aj o záujme slovenskej menšiny o preberanie časti zakladateľských práv nad základnými školami, ktoré sú vyhlásené za inštitúcie s národnostným významom.