Ministarstvo prosvete zainteresovano za obrazovanje manjina

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u Beogradu je u utorak, 08. jula 2014. godine organizovala radni sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Pored direktorke kancelarije Suzane Paunović, sastanku su prisustvovali u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Zoran Mašić, zadužen za problematiku manjinskog obrazovanja u Ministarstvu, Vesna Acković i Snežana Vuković. U vremenskom okviru predviđenom za sastanak, su svoje probleme u oblasti obrazovanja na jeziku nacionalnih manjina izneli predstavnici bugarske, slovačke, mađarske, rumunske, hrvatske, makedonske, romske, bošnjačke, albanske nacionalne manjine i predstavnik udruženja jevrejskih opština.

Centralna tema ovog sastanka je bila izdavanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina. Položaj slovačke nacionalne manjine, u odnosu na druge nacionalne zajednice, je zadovoljavajući, jer očekujemo do septembra tekuće godine odštampane sve potrebne naslove za nesmetan početak školske 2014/2015. godine.

osveta002

Svetlana Zolnjan, predsednica Odbora za obrazovanje NSSNM je govorila o potrebi potpisivanja bilateralnog sporazuma između Srbije i Slovačke republike i uzajamno priznavanje diploma, o položaju maternjeg jezika kao izbornog predmeta u školama, o potrebi obrazovanja učitelja na slovačkom jeziku, o potrebi angažovanja prosvetnog savetnika koji poznaje slovački jezik. Predstavnici Ministarstva su bili obavešteni i o interesu slovačke nacionalne manjine za prenos dela osnivačkih prava nad osnovnim školama koje je NSSNM proglasio kao institucije od nacionalnog značaja za slovačku nacionalnu manjinu.