NRSNM navštívila riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť Diana Milović

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo dňa 30. januára 2017 stretnutie predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej a koordinátorky Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Márii Čániovej s riaditeľkou Ústavu pre rodovú rovnosť Dianou Milović.

nrsnm-navstivila-riaditelka 2017 002

Témou stretnutia bolo posilnenie postavenia žien slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine. V rámci Národnostej rady slovenskej národnostnej menšiny funguje Stále teleso pre rodovú rovnosť a činnosť príslušníčiek slovenskej menšiny je zviditeľnená prostredníctvom združení žien, ktoré sú zastrešené Asociáciou slovenských spolkov žien.

Riaditeľka Diana Milović hovorila o tom, že Ústav pre rodovú rovnosť plánuje počiatkom roka 2017 vypísať súbeh na financovanie projektov týkajúcich sa tematiky rodovej rovnosti, konkrétne posilnenie postavenia žien národnostných menšín. Pri realizácii schválených projektov sa plánuje aj spolupráca so štátmi, z ktorých pochádzajú jednotlivé menšiny.