Koordinačná porada v Bratislave

27. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017.

koordinacna-porada-v-bratislave 2017 002

Po uvítacích slovách generĺneho riaditeľa Mareka Mošku,, slova sa ujala Katarína Čamborová –  riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2017 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta v Bratislave.

koordinacna-porada-v-bratislave 2017 003

Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  sa na schôdze zúčastnili Svetlana Zolňanová a Ján Brana, kým predstaviteľky Matice slovenskej v Srbsku boli Katarína Melegová Melichová a Anna Medveďová.

koordinacna-porada-v-bratislave 2017 004

Podvečer Koordinačnej porady sa predseda VPV, Ján Bra, predsedníčka NRSNM, Anna Tomanová Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie stretli s predsedom USZZ, Jánom Varšom a odovzdali vyúčtovanie projektov na rok 2016.