K dodatkom učebných osnov

04.01. v priestoroch NRSNM zasadal odborný tím na vypracovanie dodatkov programov z dejín, sveta okolo nás, prírody a spoločnosti, hudobnej a výtvarjnej kultúry, ktorý tvoria Alena Pešková, Gabriela Gubová Červený a Daniela Triašková, Michal Ďurovka a koordinátorka Svetlana Zolňanová.

k-dodatkom-ucebnych-osnov 2017 002

10. 01. 2017 koordinátorka pre vzdelávanie a spolupracovníčka, Alena Pešková, Gabriela Gubová Červený a Daniela Triašková zastupovali náš Výbor pre vzdelávanie v Ústave pre zveľadenie kvality vzdelávania a výchovy v Belehrade spolu s predstaviteľmi chorvátskej, maďarskej, rusínskej, bosenskej a rumunskej národnostnej rady, kde podrobne analyzovali dodatky programov z dejín, sveta okolo nás, prírody a spoločnosti, hudobnej a výtvarjnej kultúry.

k-dodatkom-ucebnych-osnov 2017 003

31. 01. dodatky programov z dejín, sveta okolo nás, prírody a spoločnosti, hudobnej a výtvarjnej kultúry boli odovzdané na Národnú osvetovú radu a do Ústavu pre zveľadenie kvality vzdelávania a výchovy v Belehrade na schvaľovanie.

k-dodatkom-ucebnych-osnov 2017 004

k-dodatkom-ucebnych-osnov 2017 005