Zo zasadnutia Komisie pre stredné školy

Komisia pre stredné školy Výboru pre vzdelávanie NRSNM uskutočnila svoje štvrté zasadnutie v utorok 7. mája  2013 na gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Členovia komisie boli informovaní o aktuálnej situácii na gymnáziách v Petrovci a Kovačici, a na strednej zdravotníckej škole v Novom Sade, resp. o aktuálnych štatistických údajoch, kádrových, organizačných a iných problémoch. Konštatovalo sa, že sa republiková súťaž zo slovenského jazyka bude konať na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 26. mája za účasti stredoškolákov z Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Nového Sadu, Kovačice a Starej Pazovy. NRSNM finančne podporí republikovú súťaž zo slovenčiny a odmeneným žiakom bude zabezpečená účasť na kurze Slovenčina na každý deň a slovenské reálie, ktorý sa uskutoční od 23. – 29. júna v Bratislave a maturantom bude umožnená účasť na trojtýždňovom kurze zo slovenského jazyka a kultúry v Modre.

Členovia komisie hovorili aj o kompetenciách NRSNM vyplývajúcich zo Zákona o národnostných radách národnostných menšín súvisiacimi s prebratím zakladateľských práv nad Gymnáziom Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Na zasadnutí bolo rozhodnuté, že sa Putovná súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy uskutoční v októbri 2013 na gymnáziu v Kovačici.