Návšteva škôl s integrovanými deťmi v Bratislave

13. – 15. 03. 2016 sa v organizácii Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila návšteva škôl s integrovanými autistickými deťmi do vyučovacieho procesu v Bratislave.

integr deti marec 2016 002

Učiteľky, riaditeľky, školské psychologičky a pedagogičky z Pivnice, Hložian, Báčskeho Petrovca a Kulpínu spolu s koordinátorkou pre vzdelávanie si mali príležitosť pri návšteve hodín a v rozhovoroch s odborníkmi vymeniť skúsenosti o práci s deťmi s poruchami v učení a v správaní, ktoré sú integrované do riadnych tried na základných školách.

integr deti marec 2016 003

Navštívili aj špeciálnu školu v Bratislave, kde im hostiteľka Mária Kozlíková rozdelila aj priliehavú literatúru.

Z prostriedkov NRSNM sa na túto aktivitu minulo 73.255,00.