Návšteva škôl v Kovačici

V utorok 11. októbra 2022 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici. Delegáciu NRSNM privítal riaditeľ Mišo Žiak a profesorka slovenčiny Tatiana Bovdišová. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM rozdelili darčeky vo forme finančnej podpory v hodnote 7.200,00 dinárov pre žiakov prvého ročníka zapísaných do slovenskej triedy na kovačickom gymnáziu.

Za prítomnosti členky Komisie pre štipendiá NRSNM Tatiany Brtkovej bola siedmym žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici odovzdaná zmluva o finančnej podpore v tvare štipendia pre stredoškolákov. Finančná úhrada bude žiakom odovzdaná dvakrát po 7.000,00 dinárov na účet behom prvého a druhého polroka.

Predstaviteľky NRSNM s vedením školy hovorili o možnej spolupráci, realizácii početných projektov a zapájaní učiteľov do tímov na vypracovanie vzdelávacích výkonov a maturitných skúšok.

Následne predsedníčka Vujačićová a koordinátorka navštívili Základnú školu Mladých pokolení v Kovačici a odovzdali darčeky pre piatakov, ktoré finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a promočný materiál na sčítanie obyvateľstva.