NÁVŠTEVA MINISTRA ČAPLOVIČA

V rámci trojdňovej návštevy minister vzdelávania, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič v nedeľu 20. októbra navštívil aj ZŠ Jána Kollára v Selenči. Pri tejto príležitosti ho riaditeľka školy Svetlana Zolňanová stručne poinformovala o fungovaní školy a o kultúrnom živote v Selenči.

Žiaci usporiadali krátky program a na záver tejto návštevy ministrovi odovzdali obraz akademického maliara Miška Bolfa a spoločne si obzreli kabinety. Riaditeľka Zolňanová ešte raz vyjadrila vďaku za vzácnu návštevu, ako aj vďaku za organizovanie početných škôl v prírode, táborov a iných školení na Slovensku, na ktorých sa zúčastňujú žiaci a členovia selenčskej školy.

minister002

Sledovalo pracovné zasadnutie ministra a riaditeľov základných škôl a gymnázia z báčskeho regiónu, ktoré finančne podporila NRSNM. Riaditelia v krátkosti predstavili svoju školu, pochválili sa prípadnými odmenami, výsledkami zo súťaží a rokovali o problémoch slovenskej menšiny v oblasti vzdelávania. Hovorili o možnosti písania spoločných projektov so školami na Slovensku s cieľom zveľadiť výučbu v slovenskom jazyku a minister prisľúbil, že pomôže, aby sa takéto projekty aj uskutočnili. Čaplovič rokoval i o nostrifikácii diplomov a o tom, ako riešiť problémy s ktorými študenti zápasia s touto problematikou. Hovorilo sa i o možnosti otvorenia vysunutých vysokoškolských oddelení – pedagogických odborov u nás v Srbsku, o čom sa členovia Výboru pre vzdelávanie pozitívne zmienili.

minister003

Na záver tohto pracovného zasadnutia predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová odovzdala ministrovi Čaplovičovi monografické vydanie o tejto inštitúcii.

minister004