Návšteva Gymnázia v Báčskom Petrovci

V pondelok 17. októbra 2022 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Vujačićová so spolupracovníkmi navštívila Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Delegáciu NRSNM privítali riaditeľka Jarmila Vrbovská, správca internátu a triedni profesori. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM rozdelili darčeky vo forme finančnej podpory v hodnote 7.200,00 dinárov pre žiakov prvého ročníka zapísaných do slovenskej triedy na gymnáziu a stredných odborných školách.

21 žiakovi bola odovzdaná zmluva o finančnej podpore v tvare štipendia pre stredoškolákov. Finančná úhrada bude žiakom odovzdaná dvakrát po 7.000,00 dinárov na účet behom prvého a druhého polroka.