Odborné zdokonaľovanie pre materské školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Vojvodinským pedagogickým ústavom 22. 10. 2022 usporiadala školenie pod názvom Uplatnenie IKT vo vyučovacom procese. Školenie pre 32 učiteľov materských škôl sa konalo v PU Kolibrík v Kovačici. Školenie otvorila a škôlke odovzdala darčeky predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Tatiana Naďová. Svoje skúsenosti prezentovali vychovávateľky z Báčskeho Petrovca, Aradáču, Bieleho Blata, Padiny a Kovačice.