Návrh zákona o verejnom informovaní

V utorok o 9. hodine vo Veľkej sieni Zhromaždenia AP Vojvodiny sa bude konať verejná diskusia o pracovnej verzii Návrhu zákona o verejnom informovaní, ktorú organizuje Misia OBSE v Srbsku. Návrh zákona vypracovala pracovná skupina Ministerstva kultúry a informovania.

Počas tejto akcie budú prezentované návrhy nových právnych predpisov. Podľa Mediálnej stratégie z roku 2011, nový zákon by mal byť prijatý do konca marca.

V diskusii sa zúčastnia predstavitelia štátnych a pokrajinských orgánov, združenií novinárov a mediálnych organizácií, verejných rádio-difúznych servisov (štátnych a pokrajinských), ako aj médiá, ktoré podávajú správy v menšinových jazykoch.

Ďalšie verejné diskusie budú 12. 03. v Novom Pazare, 14. 03. v Niši a 19. 03. marca v Belehrade.

Uvádzame Návrh zákonu o verejnom informovaní