LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE STREDOŠKOLÁKOV

DÁTUM PODUJATIA: 07. – 26. 07. 2013

Popis:

Cieľová skupina:

Krajania– študenti po ukončení maturitného ročníka, ktorí si chcú zvýšiť jazykové kompetencie v slovenskom jazyku so zameraním na slovnú zásobu z odborného jazyka v závislosti od ďalšieho študijného zamerania na vysokých školách a uplatňovanie PC zručností.

Počet štipendijných miest: 25; pobyt pre krajanov zdarma. dopravu do a z destinácie si hradí účastník sám.

Obsahová náplň kurzu:

 

·                     výučba slovenského jazyka a semináre z literatúry (literárna interpretácia textu)

·                     výučba odborných predmetov podľa oblasti vzdelávania – prírodné vedy a spoločenské vedy: geografia, matematika, chémia, biológia, fyzika, informačné technológie, história, sociológia, kultúra a umenie

·                     doplňujúce prednášky v rámci mimoškolských aktivít z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, športu, sociológie, politológie atď.

·                     projektové a tvorivé úlohy

·                     mimoškolské aktivity

·                     trojdňová exkurzia po Slovensku

 

Uzávierka prihlášok : 31.05.2013

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1108&program-d3-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-studentov-a-maturantov-z-madarska-rumunska-srbska-a-ukrajiny

 

Miesto konania:

Študijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre- Harmónii

Poznámky:

 

Podmienky prijatia :

·                     zaslanie vyplnenej prihlášky,

·                     motivačný list

·                     potvrdenie príslušného krajanského spolku

Informácie: v NRSNM alebo u Svetlany Zolňanovej na 063/532 989 a na mail:  svetlana.zolnjan@rada.org.rs