Problémy s učebnicami po slovensky

18. 02. 2013 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala Komisia pre učebnice. Ústrednou témou zasadnutia bola problematika vydávania učebníc v slovenskej reči.  Po slovensky učebnice doteraz vydával Ústav pre učebnice v Belehrade a  sčasti aj Kreatívne centrum v Belehrade (matematiku, svet vôkol nás a prírodu a spoločnosť pre 1. stupeň ZŠ). Komisia uzavrela, že zo slovenského  Katalogu na školský  rok 2013/2014 chýba bezmála  40 titulkov, a preto NRSNM bude intervenovať v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, správu a menšinové spoločenstvá a u Ministra osvety, vedy a technologického rozvoja a apelovať, aby sa otázka vydávania učebníc v slovenskej reči doriešila v dohľadnej dobe, a tak sa zabezpečilo nehatené vyučovanie na slovenských školách v novom školskom roku.