Nacrt zakona o javnom informisanju

U utorak u 9. časova u Velikoj Sali Skupštine AP Vojvodine će se vršiti javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakona o javnom informisanju koju organizuje Misija OEBS-a u Srbiji. Nacrt zakona o javnom informisanju je izradila radna grupa Ministarstva kulture i informisanja.

Tokom ovog događaja biće predstavljeni predlozi novih zakonskih rešenja, čije je donošenje do kraja marta 2013. godine predviđeno Medijskom strategijom Vlade Srbije, iz septembra 2011. godine.

Debati će prisustvovati predstavnici nadležnih državnih i pokrajinskih organa, novinarskih udruženja i medijskih organizacija, javnih radio-difuznih servisa kao i nacionalnih, lokalnih i regionalnih medija i medija koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina.

Ostale javne debate održaće se 12. 03. u Novom Pazaru, 14. 03. u Nišu i 19. 03. u Beogradu.

Predstavljamo Nacrt zakona o javnom informisanju