Multikultúrnosť a interkultúrnosť – dobrá prax a výzvy

Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami v piatok 17. novembra v Média centre RTV usporiadalo spoločenský dialóg pod názvom Multikultúrnosť a interkultúrnosť v Republike Srbsko – dobrá prax a výzvy.

Dialóg sa konal v rámci Programu Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg 75 dní za 75 rokov Univerzálnej deklarácie, ktorým dávajú do pozornosti významné jubileum – 75 rokov od schválenia Univerzálnej deklarácie o ľudských právach Spojených národov, ktoré bolo stanovené 10. decembra roku 1948, ako aj pri príležitosti pripomínania si Medzinárodného dňa tolerancie, univerzálneho ľudského práva, ktorý pripadá na 16. novembra.

Úvodom spoločenského dialógu sa prihovoril minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Tomislav Žigmanov a pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševićová.

Panely „Kultúra ako základ multikulturalizmu“ a „Úloha médií – od multikulturalizmu k interkulturalizmu“ skúmali rôzne aspekty témy multikulturalizmu v srbskej spoločnosti.

Účastníkmi dialógu boli aj predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a v mene Výboru pre informovanie NRSNM sa prihovorila predsedníčka Annamária Tamašiová a prítomná bola aj koordinátorka Anna Chrťanová-Leskovac, kým v mene NVU Hlas ľudu sa zúčastnili riaditeľka Milana Arňašová Radićová a zodpovedná redaktorka týždenníka Hlas ľudu Olinka Glóziková-Jonášová.