Seminár online žurnalistiky v Hlase ľudu

Vo štvrtok 16. novembra 2023 sa v priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci uskutočnil seminár online žurnalistiky v spoločnej organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a NVU Hlas ľudu a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Frekventantmi seminára boli žiaci Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Tému mobilného novinárstva žiakom priblížili grafická redaktorka NVU Hlas ľudu Irena Lomenová a zodpovedná redaktorka týždenníka Hlas ľudu Olinka Glóziková-Jonášová.

Seminára sa zúčastnila aj predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a koordinátorka Výboru pre informovanie Anna Chrťanová-Leskovac. Petráková sa úvodom poďakovala zamestnancom NVU Hlas ľudu, že prijali oslovenie a zrealizovali tento seminár „Zverili sme jednu časť tohto semináru mediálnym pracovníkom NVU Hlas ľudu, lebo si vážime a oceňujeme ich prácu a považujeme ich za dobrých a adekvátnych školiteľov – prednášateľov, teda, že majú čo preniesť aj mladým generáciám,“ povedala.

Seminár pozostával z dvoch častí, teoretickej a praktickej, ktorá zvlášť vyvolala záujem u žiakov.