Memorandum o spolupráci – Projekt Zhromaždenie pre všetkých

V piatok 6. novembra v Malej sieni mestskej správy mesta Pančevo bolo podpísané  Momorandum o spolupráci, ktoré súvisí s realizáciou projektu Zhromaždenie pre všetkých.

Tento projekt realizuje mesto Pančevo a spolufinancuje Rada Európy v rámci projektu Promócia ľudských práv a ochrana menšín v juhovýchodnej Európe. Memorandum o spolupráci bolo podpísané medzi mestom Pančevom, ktoré zastupuje starosta mesta Pančevo Saša Pavlov a národnostnými radami národnostných menšín a to bulharskej, maďarskej, macedonskej, rumunskej a slovenskej národnostnej menšiny.
 
Memorandum o spolupráci v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny podpísal Martin Zloch, ktorý je aj podpredseda Výkonnej rady Národnostnej rady a podpisovania sa zúčastnil aj predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Branislav Kulík.

Vo svojom príhovore Martin Zloch vyzdvihol, že tento projekt má veľký význam pre všetky národnostné spoločnosti mesta Pančevo. Zdôraznil aj to, že v minulosti na tomto území v úradnom používaní boli všetky jazyky a písma národnostných spoločenstiev, ktoré toto Memorandum podpisovali a povedal, že je toto prvý krok k obnoveniu tejto praxe v súčasnosti.

Pri podpisanovaní Memoranda bola prítomná i predstaviteľka Rady Európy Alexsandra Vujić a predseda Zhromaždenia Tigran Kiš, ktorý pri tejto príležitosti všetkým prítomným udelil príručku Máš právo na…