Konzultácie o akreditácii vzdelávacích programov

4. novembra 2015 sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konalo konzultačné zasadnutie o uplatnený nového Rokovacieho poriadku o odbornom zdokonaľovaní učiteľov a vychvávateľov v oblasti vzdelávania platného od 16. októbra 2015.

V súlade s novými pravidlami sa budú akreditovať vzdelávacie programy pre vychovávateľov a učiteľov na školský rok 2016/2017 a 2017/2018. Nové pravidlá a možnosť akreditácie odprezentovala Violeta Petrovič z Vojvodinského pedagogického ústavu pre členov Výboru pre vzdelávanie, Asociácie slovenských pedagógov, Združenia pre slovenských vojvodinských vychovávateľov, Ústavu pre učebnice a predstaviteľov mimovládnych organizácií v Novom Sade, ktoré majú záujem o akreditáciu programov vzdelávania učiteľov v jazyku národnostných menší.

Po zasadnutí sa predstavitelia slovenských inštitúcií a združení dohodli o tom, že sa pre vzdelávanie učiteľov po slovensky podajú na školský rok 2016/2017 a 2017/2018 4 programy z oblasti uplatnenia nových technológií vo vzdelávaní, výchove žiakov pre  zachovanie životného prostredia, zachovanie a zveľadenie materinského jazyka a uschopnenie učiteľov na vypracovanie učebných pomôcok po slovensky a výber učebníc.