Medzinárodná vedecká konferencia v Martine

V dňoch 26. a 27. februára 2013 v Martine (Slovenská republika) v organizácii Matice slovenskej (v súčinnosti s Mestom Martin a pod záštitou Mareka Maďariča, ministra kultúry SR) sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Matica slovenská v národných dejinách. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej a 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na slovenské územie – dvoch výročí, ktoré historicky a svojou tradíciou priamo na seba nadväzujú a inšpirujú kultúrny a duchovný život na Slovensku. Konferenciu otvoril predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico.

V rámci rokovania v tzv. I. sekcii, kde boli zaradené referáty s tematikou zahraničných Slovákov, na tému Matica slovenská a vojvodinskí Slováci hovoril podpredseda NRSNM a riaditeľ SVC Vladimír Valentík a na tému Matica slovenská versus Matica slovenská v Juhoslávii (MSS) hovorila Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS a členka NRSNM. Profesor Samuel Boldocký sa vedeckej konferencie z objektívnych dôvodov nezúčastnil, ale jeho príspevok bol prečítaný.

 

Úroveň tejto konferencie a pripravovaný zborník prinesú nový pohľad na Maticu slovenskú, tiež nové podnety na poslanie a upevnenie jej postavenia v slovenskej spoločnosti ako jedinečnej, nezastupiteľnej, kultúrno-spoločenskej, vedeckej, národnej, vlasteneckej a nadovšetko zjednocujúcej organizácie všetkých vrstiev spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.