Ďalší cyklus seminára Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy

V dňoch od 22. do 24. februára 2013 v priestoroch Divadelného klubu VHV a v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci štartoval ďalší cyklus seminára Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy. Seminár doteraz bol realizovaný v rozličných časových intervaloch od začiatku školského roka 2011/2012. Je to jeho druhý školský rok, ale vstupom do roka 2013 zároveň tretí kalendárny. O organizáciu Verbálnej komunikácie sa postarali: Výbor pre kultúru – menovite Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť NRSNM, Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Divadelná skupina Štúdio. Projekt podporili:Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.

002

Projekt Verbálna komunikácia je určený pre učiteľov základných škôl so slovenským vyučovacím jazykom, ale zúčastnili sa ho okrem pedagógov aj frekventanti, ktorí pracujú ako vedúci v detských divadelných odbočkách v rámci spolkov v slovenských vojvodinských prostrediach. Účastníci na seminári získali teoretické a praktické poznatky z divadelnej tvorby, ktoré môžu uplatňovať pri nacvičovaní detských divadelných predstavení a zároveň môžu skvalitniť i svoju prácu na škole v rámci jednotlivých metodických jednotiek. Na seminári sa uskutočnili aj dielne, ktoré ilustrovali spôsoby ako z detí vytvoriť tím, ako u nich vyvíjať kreativitu, uvoľniť ich a pod. Niektoré z nich sa netýkali priamo divadla, keďže mali základ v psychológii, ale zato boli veľkým indirektným prínosom pre pedagógov v práci s divadelným dorastom. Koncepcia seminára mala skutočne premyslenú a tvorivú náplň a keďže je Verbálna komunikácia akreditovaná zo strany Ministerstva vzdelávania a vedy republiky Srbsko, zamestnanci na školách získali určitý počet hodín, resp. bodov, ktoré sú povinní absolvovať počas školského roka.
 

003

K odbornosti seminára prispeli: profesionálny režisér a predseda Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Ján Makan, doc. Dr. psychológie Ružena Šimoniová-Černáková a profesorka slovenského jazyka a literatúry a herečka Anna Kovárová. Verbálnej komunikácie sa zúčastnili sedemnásti frekventanti z Padiny, Aradáča, Bieleho Blata, Pančeva – Vojlovice, Boľoviec, Erdevíka, Šídu, Selenče, Pivnice a Báčskeho Petrovca.

Seminár mal mimoriadne pozitívne ozveny medzi účastníkmi a jeho efekty bude vidno až po realizovaní divadelných projektov na školách resp. v rámci spolkov. Okrem skvalitnenia samotnej práce pri nacvičovaní detského divadla, jedným z cieľov tohto podujatia je aj zvýšiť produkciu súborov na našej Detskej divadelnej prehliadke 3xď.

Pokračovanie prvého tohtoročného seminára s prihlásenými frekventantmi bude v dňoch od 1. do 3. marca 2013 v Báčskom Petrovci v rovnakých priestoroch.

VPK NRSNM

Na fotografiách zábery z dielní na seminári.

 

004

005

006

007