Međunarodna naučna konferencija u Martinu

Od 26. do 27. februara 2013. godine u Martinu (Slovačka) u organizaciji Matice slovačke (u saradnji sa Gradom Martin, pod patronatom Mareka Mađariča, ministra kulture SR) bila je održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom Matica slovačka u narodnoj istoriji. Konferencija se ostvarila u okviru 150. godišnjice osnivanja Matice slovačke i 1150. godišnjice dolaska Ćirila i Metodija na slovačku teritoriju – dva jubileja, koja se istorijski i svojom tradicijom nadovezuju i inspirišu kulturni i duhovni život u Slovačkoj. Konferenciju je otvorio predsednik Vlade Slovačke Republike Robert Fico.

U okviru I sekcije, u koju su bili svrstani referati vezani za temu Slovaka u dijaspori, o „Matici slovačkoj i vojvođanskim Slovacima“ je govorio potpredsednik NSSNM i direktor Slovačkog izdavačkog centra Vladimir Valnćik a o „Matici slovačkoj – Matici slovačkoj u Jugoslaviji (MSS)“ govorila je Katarina Melegova-Melihova, predsednik MSS i član NSSNM. Profesor Samuel Boldocki na naučnoj konferenciji iz objektivnih razologa nije učestvovao, ali je njegov referat bio pročitan.

Nivo ove konferencije i zbornik radova, koji je u pripremi, će da omoguće novi pogled na Maticu slovačku, kao i nove ideje u pogledu njene misije i učvršćivanja pozicija u slovačkom društvu kao jedinstvene, nezamenljive, kulturno-društvene, naučne, narodne, patriotske i nadasve ujedinjujuće organizacije svih slojeva društva u Slovačkoj i u inostranstvu.