Zasadnutie s pokrajinským tajomníkom pre vzdelávanie

Zasadnutie predstaviteľov Národnostných rád národnostných menšín so sídlom na území AP Vojvodiny s pokrajinským tajomníkom pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá Mihaljom Njilašim, sa konalo 29. septembra 2015 v Novom Sade.

Témou zasadnutia bol aktuálny stav na školách s menšinovou vyučovacou rečou, formovanie spoločných stanovísk pri vypracovaní Akčného plánu z oblasti vzdelávania ku kapitole 23, žiadosť o zmenu pravidiel pri formovaní tried a skupín,  v ktorých sa koná vyučovanie v menšinovom jazyku.

zas-pork 2015 002

Na zasadnutí záujmy slovenskej menšiny hájili predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Brna a Svetlana Zolňanová, koordninátorka pre vzdelávanie pri NRSNM a Koordinácii národnostných rád národnostných menšín.