Koordinačná porada v Bratislave

26. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2018.

porada-v-bratislave jan 2018 002

Po uvítacích slovách generálneho riaditeľa Mareka Mošku, slova sa ujala Katarína Čamborová –  riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2018 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta v Bratislave.

Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  sa na schôdze zúčastnili Svetlana Zolňanová a Ján Brna, kým v mene Gymnázia v Báčskom Petrovci na porade bola Anna Medveďová.

Podvečer Koordinačnej porady sa predseda VPV, Ján Brna, predsedníčka NRSNM, Anna Tomanová Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie stretli s predsedom USZZ, Jánom Varšom a odovzdali vyúčtovanie projektov na rok 2017.