Konkurz na spolufinancovanie projektov z oblasti verejného informovania v jazykoch národnostných menšín v roku 2014

Ministerstvo kultúry a informovania vypísalo konkurz na spolufinancovanie projektov / programov z oblasti verejného informovania v Republike Srbsko na rok 2014, do ktorého sú zaradené aj projekty z oblasti verejného informovania v jazykoch národnostných menšín. Účastníci konkurzu v tejto oblasti, od Ministerstva kultúry a informovania môžu žiadať  maximálne 1.000.000,00 dinárov, resp. 80% z celkovej hodnoty projektu. Lehota podávania projektov je 21. januára 2014. Pravidlá, smernice a formuláre na podávanie žiadostí na tento konkurz  môžete získať kliknutím na linku:

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkursi-za-sufinansiranje-projekata-programa–iz-oblasti-javnog-informisanja-u-republici-srbiji-u-2014–godini