Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2014. godini

Ministarstvo kulture i informisanja je raspisalo konkurs za sufinansiranje projekata / programa iz oblasti javnog informisanja  u Republici Srbiji u 2014. godini, u okviru koga se sufinansiraju projekti iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Učesnici konkursa u ovoj oblasti od Ministarstva kulture mogu tražiti maksimalno 1.000.000,00 dinara, tj. najviše 80% ukupne vrednosti projekta. Rok za podnošenje prijava je do 21. januara 2014. Obrasce i upustva za prijavljivanje za ovaj konkurs, zainteresovani mogu da nađu na sledećem linku:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkursi-za-sufinansiranje-projekata-programa–iz-oblasti-javnog-informisanja-u-republici-srbiji-u-2014–godini