Vyhodnotenie 20. Prehliadky detskej divadelnej tvorby 3 x Ď

Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM v rámci svojej činnosti v roku 2013 prispela k zvýšeniu kvality festivalov vyhlásených za celomenšínové podujatia, ktoré majú mimoriadny význam pre zachovávanie, zveľaďovanie a rozvoj špecifík a národnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Jednou z takýchto aktivít bol i výskum verejnej mienky o spokojnosti účastníkov a návštevníkov s organizáciou jednotlivých festivalov. Znamenalo to vypracovanie dotazníkov, ktoré boli podelené v deň festivalu a v elektronickej forme boli verejnosti sprístupnené na internete. Z vyplnených dotazníkov sa vypracovala evaluácia, ktorá bola zdrojom vzácnych informácií pre organizátorov, aby v nasledujúcich ročníkoch zorganizovali ešte kvalitnejšie a pútavejšie celomenšinové podujatia. Štúdiu Vyhodnotenie 20. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď  vypracoval doktorand psychologických vied Ivan Bagľaš.