Kalendár aktivít CĎV UK pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Kalendáraktivít CĎV UK pre Slovákov žijúcich v zahraničí

na1. polrok 2010

upravené podľa záverov z Koordinačnej porady

Názovaktivity

Krajina

Termín

Metodický kurz pre„krajanských“ učiteľov

– odborné predmety (M,F, CH, B, G)*

Srbsko

Báčsky Petrovec

19.-21.02.

Metodický kurz pre„krajanských“ učiteľov

– učitelia MŠ, ZŠ1,ZŠ2-slovenský jazyk

Maďarsko

Sarvaš

26.-28.02.

Týždňovýmetodický kurz (1. turnus – MŠ, ZŠ 1. stupeň)

Modra – Harmónia, SR

21.-27.03.

Týždňovýmetodický kurz (2. turnus – ZŠ 2. stupeň, SŠ, riaditelia)

Modra – Harmónia, SR

11.-17.04.

Metodický kurz pre„krajanských“ učiteľov

– učitelia ZŠ1,ZŠ2-slovenský jazyk

Poľsko

Krakov

07.-09.05.

Letná univerzita Sj pre krajanov a maturantov (ÚJOP)

Modra –Harmónia, SR

11.-30.07.

* pre kurz v BáčskomPetrovci je ešte v štádiu rokovania aj dejepis