Jubilujúce Zvony

V 2018. roku Komorný zbor Zvony zo Selenče v čele s Dr. Jurajom Súdim zaznamenáva 25 rokov úspešného pôsobenia na našom kultúrnom poli.

Z prostriedkov Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry na uvedené jubileum, ktoré sa zaznamenáva počas celého roka, bolo vyčlenené 50.000,00 dinárov.