Letná škola Komunikačný kolotoč

Letná škola – Komunikačný kolotoč – zahrajme sa so slovenčinou sa aj v tomto roku poriadala v organizácii Centra ďalšieho vzdelávania  UK v Bratislave, v Modre od 11. – 18. augusta 2018, pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 14 – 18 rokov.

komunikacny-kolotoc 002

Zo Srbska na tomto podujatí brali účasť žiaci z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

komunikacny-kolotoc 003

Cieľom podujatia je:

  • Vedieť správne využiť slovenčinu pri konverzácii formou hry – obohatenie slovnej zásoby, rôzne tvorivé úlohy, brainstorming – čo všetko už vedia o Bratislave a ktoré miesta už navštívili. Zápis na tabuľu – vychádzať z týchto informácií pri ďalšej konverzácii
  • Analýza textov rozprávok a básní prostredníctvom rôznych metód, Interpretácia rozprávok prostredníctvom jednotlivých úloh, tvorba kulís k záverečnému divadelnému predstaveniu – k interpretácii rozprávok. Tvorba básne formou koláže..

 

komunikacny-kolotoc 004

Na cestovné trovy tohto podujatia prispela aj NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

komunikacny-kolotoc 005