Zoznam štipendistov NRSNM 2012

Zoznam štipendistov NRSNM 2012 schválený na schôdze Komisie pre štipendiá 19. novembra 2012

 

MENO

ADRESA

FAKULTA A ŠTÚDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Hana Pavelková

Svätoplukova 5, B. Petrovec

Právnická fakulta – všeobecný smer

3.

2. Tatjana Šimáková

Edvarda Kardelja 2a, Padina

PMF Nový Sad, Metematika

3.

3. Sanja Stanjo

E. Kardelja 112, Jánošík

PMF Nový Sad, chémia

3.

4. Monika Bovdišová

Novosadská 47, B. Petrovec

Filozofická Fakulta v Belehrade- dejiny umenia

3.

5. Marína Ďurica

Padina

Matematická fakulta v Belehrade, teretická matematika

2.

6. Ema Koruniaková

I.L.Ribara 36, Kulpín

Filozofická Fakulta Novom Sade, žurnalistika

3.

7. Ľudmila Vicjanová

Generála Štefánika 1, B. Petrovec

Filozofická Fakulta Novom Sade – nemecký jazyk a literatúra

4.

8. Alexandra Svetlíková

Janka Čmelíka 37, Aradáč

Filozogická fakulta Nový Sad, germanistika – nemecký jazyk a literatúra

4.