Rozdelené štipendiá NRSNM

V pondelok, 26. 11. 2012 predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny rozdelili štipendiá študentom dejín umenia, práva, matematiky, chémie, nemčiny a žurnalistiky, ktorí študujú na fakultách v Srbsku. Zmluvu na štipendium v školskom roku 2012/2013 vo výške 5.000,00 podpísali 8 štipendisti a bude sa vyplácať 10 mesiacov.