Edukácia pre učiteľov náboženstva

Na farskom úrade v Selenči, 14. januára 2016 prebiehala edukácia pre 7 učiteliek náboženstva, ktoré vyučujú náboženstvo slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi.

isuse 2016 002

Odborné zdokonaľovanie akreditovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Odbornú prednášku o vyučovaní  z náboženstva pripravili Anna Šilerová a Anna Valentová a na tému známkovania z náboženstva hovorila Svetlana Zolňanová.