Stručno usavršavanje za nastavnike

Akreditovani program stručnog usavršavanja za vaspitače predškolskih ustanova i nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola sa nastavnim jezikom slovačkim je 19. – 20. maja 2017. godine organizovan u PU „Včielka“ i Gimnaziji „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.

odborne-zdokonalovanie maj 2017 002

Profesori sa Univerziteta Komenskog iz Bratislave su predavali na različite teme o savremenim metodama nastave za polaznike iz Srbije, Rumunije i Hrvatske u organizaciji Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Asocijacije slovačkih pedagoga uz finansijsku podršku Kancelarije za dijasporu u Bratislavi i Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta Slovačke republike.

odborne-zdokonalovanie maj 2017 003

odborne-zdokonalovanie maj 2017 004

odborne-zdokonalovanie maj 2017 005

odborne-zdokonalovanie maj 2017 006

odborne-zdokonalovanie maj 2017 007