Edukácia k písaniu výsledkov pre 5. ročník

Vo štvrtok, 16.marca 2017, sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konala edukácia na vypracovanie výsledkov zo slovenského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry pre 5. ročník základnej školy.

edukacia-k-pisaniu-vysledkov-pre-5-rocnik 2017 002

Edukáciu pre predstaviteľov bosenskej, chorvátskej, maďarskej, rumunskej, rusínskej a slovenskej menšiny realizovali  osvetové poradkyne Ústavu pre zveľadenie vzdelávania a  výchovy.

edukacia-k-pisaniu-vysledkov-pre-5-rocnik 2017 003

Slovenskú menšinu predstavovali Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková a Mariena Korošová.

edukacia-k-pisaniu-vysledkov-pre-5-rocnik 2017 004

Na túto aktivitu NRSNM vyčlenila 4.190,00.