Divadlá na SNS 2017

V tretí – nedeľný deň Slovenských národných slávností 6. augusta 2017 v tradičnom poobedňajšom termíne vyhranenom pre detských milovníkov Tálie v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci vystúpili členovia detskej divadelnej odbočky Základnej školy maršala Tita  z Padiny. Predviedli divadelné predstavenie – dramatizáciu rozprávky O dvanástich mesiačikoch čiže o Maruške v réžii Martina Labáta, ktoré na tohtoročnej prehliadke 3xĎ získalo tretiu cenu.

Vo večerných hodinách vystúpili členovia divadelnej odbočky KC Kysáč s divadelnou predlohou Zámka škripí v réžii Svetlany Gaškovej.

Divadelné umenie si v rámci slávností z roka na rok nachádza čoraz väčší záujem. NRSNM súborom zabezpečila cestovné trovy a občerstvenie.