Press stredisko počas Slovenských národných slávností 2017

Výbor pre informovanie NRSNM, pomocou finančnej podpori Úradu pre slovákov žijúcich v zhraničí aj tohto roku počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, v dňoch 4. až 6. augusta roku 2017 zrealizoval projekt Press stredisko adresovaný novinárom rozhlasových a tlačených médií.

Tým pádom boli vytvorené priaznivé podmienky pre prácu novinárov ktorí včas informovali verejnosť o všetkých podujatiach Slovenských národných slávností.

Press centrum umiestnené v priestoroch Petrovského rozhlasu súčasne poskytlo možnosť aby novinári z lokálnych médií a verejných servisov pracovali vo vymedzených časových rámcoch, a zároveň informovali celú našu verejnosť.

Členovia Press centra boli novinári z Báčského Petrovca, Kysáču, Starej Pazove, Kovačici, Šídu a Nového Sadu, ktorí v Press centre dokázali vypracovať zvukové príspevky a rozoslať ich do všetkých rozhlasových staníc akonáhle program doznel (pri slávnostnom otvorení SNS už počas priebehu programu), kým novinári z tlačových médií sledovali jednotlivé podujatia a v priestoroch Press centra si príspevky písali.

Dôkladné sledovanie programov a výmena materiálu ďakujúc Press stredisku už tradične prispieva ku kvalitnému a časove efektívnemu informovaniu verejnosti.