Ďalšia spolupráca medzi Dolnozemskou mládežou

 Na sklonku roka 2010 bolo v Segedíne dohodnuté, že treba zorganizovať ďalší spoločný dolnozemský projekt v oblasti vzdelávania a to medzinárodný workshop pod názvom Slovenská mládež na Dolnej zemi a jej implikácia do života komunity 2011. Koordináciu podujatia znovu mala na starosti Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 Workshop sa konal v malebnom prostredí Vysokých Tatier, v Tatranských Matliaroch v dňoch 24.-26. augusta t. r. Keďže sa takéto spoločné stretnutie mladých z Dolnej zeme už v minulom roku ukázalo ako veľmi užitočné, organizátori sa rozhodli znovu ho uskutočniť v krajine našich predkov, na Slovensku. Vznikla tak aj ďalšia možnosť pre účastníkov oboznámiť sa zároveň aj s historickými a prírodnými skvostami materskej krajiny.

 Tejto tvorivej dielne sa zúčastnili mladí zo Srbska, Maďarska a Rumunska s cieľom spoločnými silami poukázať na to národné slovenské spojivo a povedomie, ktoré si tak hrdo a vytrvale pestujú vo svojich komunitách na Dolnej zemi a zároveň vytvoriť možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce na tomto poli. Účastníci dostali za úlohu pripraviť si kratšie prezentácie lokality, z ktorej prichádzajú, ako aj špecifických činností, v ktorých má dolnozemská mládež príležitosť realizovať svoju tvorivosť. Priniesli si so sebou aj kultúrne hodnoty, ktoré charakterizujú ich komunitu, totiž: knihy, časopisy, brožúrky a pod. V mene organizátorov prítomných pozdravili predseda Spoločnosti pre edukáciu a poradenstvo Mgr. Pavel Hlásnik, predsedníčka výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová a v mene mimovládnej organizácie Dotyk ľudskosti Ingrid Zachorecová.
 Účastníci seminára pracovali v zmiešaných skupinách a spoločne mali vytvoriť projekty, v ktorých by sa mala realizovať slovenská národná spätosť medzi dolnozemskou mládežou. Všetky tieto úsilia a tvorivé idey boli kladne zhodnotené, takže frekventanti dostali aj certifikáty za úspešné absolvovanie seminára.
 Zostáva silná nádej, že Slováci na Dolnej zemi ako národ zotrvajú a všetko to možno vyjadriť tou už trošku ošúchanou, ale pravdivou frázou – NA MLADÝCH SVET ZOSTÁVA.

{ppgallery}stories/galerie/matliare{/ppgallery}