2. Dolnozemský divadelný tábor

V dňoch 25. až 28. augusta 2011 sa v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax v Kovačici uskutočnil 2. ročník Dolnozemského divadelného tábora. Zúčastnilo sa ho 18 frekventantov z Kysáča, Báčskej Palanky, Bieleho Blata, Dobanoviec, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny a dvaja účastníci z Rumunska. Organizovala ho Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) a realizáciu pomohol aj Dom kultúry 3.októbra v Kovačici. Seminár bol zameraný na postupné  zdolávanie základov pohybového divadla – Herec a jeho telo, – pohyb na scéne.  Okrem edukačnej zložky tábor  mal za úlohu  skvalitniť prezentácie a inscenácie slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými inscenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, následníkmi  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi. Lektori boli Ján Makan, profesionálny režisér  a Saša Krga, choreograf,  tanečník a kostýmový výtvarník. Seminár slávnostne otvorila a na záver dielní udelila certifikáty účastníkom Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.

V posledný deň seminára jeho poslucháči a aktívni účastníci workshopov mali česť vidieť ukážku z inscenácie nového predstavenia  Bydlisko v produkcii SVD, v réžii Miroslava Benku. Ukážku predviedli baletníci Ista Stepanovová – Pavlovićová, Rastislav Varga a Bojan Radnov.
Seminár finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Kovačičanky kavickuju

Ukážková scéna

Záber z bydliska

Praktické cvičenia

Ján Makan

Miroslav Benka

Saša Krga