Ďalší akreditovaný program pre našich učiteľov

Ďalší akreditovaný program pre našich učiteľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s NRSNM, Maticou slovenskou v Srbku, Ústavom pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a R.P. Metodicko – pedagogického centra v Prešove uskutočnili semninár na tému „Metodika vzdelávania multimédií v procese vyučby – v rámci bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách v zahraničí“. Seminár prebiehal na Gymnáziu v Báčskom Petrovci od 28. – 30. augusta 2012 za účasti 95 profesorov zo Srbska, Rumunska a Chorvátska.