Cena Ondreja Štefanka Samuelovi Boldockému

V rumunskom Nadlaku v dňoch od 19. do 21. marca 2015 prebiehala medzinárodná konferencia pod názvom V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom a zároveň udelili aj tradičnú Cenu Ondreja Štefanka.

Tentokrát bola udelená dvom laureátom – Anne Divičanovej z Maďarska za spolkovú a organizačnú činnosť a profesorovi Samuelovi Boldockému, nášmu poprednému literarárnemu kritikovi, zostavovateľovi učebníc a prekladateľovi za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry.

NRSNM na cestovné trovy vyčlenila 4.660,00 dinárov.

Foto Anna Rau-Lehotská