Cena Ondreja Štefanka

V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v rumunskom Nadlaku dňa 21. marca 2014 po šiestykrát slávnostne udelili Cenu Ondreja Štefanka.

nadlak002

Túto prestížnu cenu v oblasti propagácie slovenskej literatúry udelili Dr. Michalovi Babiakovi, kulpínskemu rodákovi, ktorý už dlhšiu dobu pôsobí na Slovensku. Cenu za organizačnú a spolkovú činnosť udelili predsedníčke Matice slovenskej v Srbsku Kataríne Melegovej Melichovej a americkej Slovenke Nine Holej.

nadlak003

Po udelení týchto cien nasledovala tradičná medzinárodná vedecká konferencia na tému Historické aspekty života dolnozemských Slovákov, v rámci ktorej svoje tematické referáty predniesli vedeckí, kultúrni a spolkoví pracovníci zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Rumunska. Svojimi príspevkami na konferencii sa okrem iných účastníkov zo Srbska zúčastnili i podpredseda NRSNM Vladimír Valentík ako i Katarína Melegová Melichová a Dr. Samuel Čelovský, členovia NRSNM. Fotografie Anna Rau Lehotská a Andrej Meleg.