K príprave pravidiel festivalov s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu

V roku 2013 boli podpísané Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov našich celomenšinových festivalov. Ide o festivaly Divadelný vavrín, 3 x Ď, Folklórny festival Tancuj, tancuj a Stretnutie v pivnickom poli.

Ďalšie hudobno-folklórne festivaly Zlatý kľúč, Zlatá brána a Letí pieseň, letí takéto zmluvy ešte nemajú podpísané, ale zato pri všetkých uvedených festivaloch sa intenzívne pracuje na príprave pravidiel, ktoré by mali byť v súlade so spomenutými zmluvami.

festivali002

Všetky tieto pravidlá síce už jestvovali, ale zámer Výboru pre kultúru a kompetentných komisií je, aby boli aktualizované, čiže prispôsobené súčasným potrebám nielen zakladateľov, ale i organizátorov festivalov.

Dňa 6. marca 2014 v Pivnici boli analyzované Pravidlá Stretnutia v pivnickom poli, v Selenči sa dňa 18. marca 2014 pracovalo na Pravidlách festivalu Zlatý kľúč a zároveň sa pripravila Zmluva s týmto festivalom. V Hložanoch sa dňa 21. marca 2014 stretli zakladatelia a organizátori Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj a zároveň spracovali i pravidlá tohto festivalu. Pravidlá dvoch divadelných festivalov sú pripravené ako aj Pravidlá detského folklórneho festivalu Zlatá brána.

festivali003

Treba podčiarknuť, že je príprava týchto pravidiel dlhodobý proces a že sa o predbežne aktualizovaných pravidlách bude rokovať na zasadnutí Výboru pre kultúru a až potom sa budú môcť schváliť na zasadnutí NRSNM.

Fotografie: J. Pániková, A. Meleg a P. Matúch.