Nagrada „Ondrej Štefanka“

U sedištu Demokratskog saveza Slovaka i Čeha u Nadlaku (Rumunija) dana 21. marta 2014. godine šesti put je dodeljena Nagrada „Ondrej Štefanka“.

nadlak002

Ovu prestižnu nagradu u oblasti popularisanja književnosti je dobio dr. Mihal Babiak koji potiče iz Kulpina a već duže vreme živi u Slovačkoj. Priznanje za organizacionu delatnost su dobile Katarina Melegova Melihova, predsednica Matice slovačke u Srbiji i Nina Hola – Slovakinja koja živi u Americi.

nadlak003

Posle dodele nagrada je sledila međunarodna naučna konferencija na temu „Istorijski aspekti života Slovaka sa Donje zemlje“ u okviru koje su svoje tematske referate pročitali naučni i kulturni radnici iz Slovačke, Mađarske, Srbije i Rumunije. Našu zemlju osim ostalih mnogobrojnih učesnika su ispred NSSNM predstavljali: Vladimir Valenćik, potpredsednik NSSNM, Katarina Melegova Melihova i dr. Samuel Čelovski, članovi NSSNM. Foto: Ana Rau Lehotska i Andrej Meleg.