9. Letnji dirigentski kamp

U Bačkom Petrovcu je u danima od 19. do 21. avgusta 2013. god. bio održan 9. Letnji dirigentski kamp u organizaciji Asocijacije slovačkih pedagoga. U rad kampa su se uključili učesnici iz Kulpina, Selenče, Bingule, Zrenjanina, Stare Pazove i Nadlaka (Rumunija).

Radionice su vodili profesori muzičke kulture Ana Medveđova, Mariena Stanković-Krivakova i Mr. Juraj Suđi. Svoja iskustva iz oblasti horske crkvene muzike sa prisutnima je podelio i orguljar i dirigent iz Slovačke Vladimir Kopačik.

zbor002

Na ovogodišnjem kampu zajedno su sarađivali: kantori, dirigenti i studenti muzike, što predstavlja lep primer kako ASP afirmiše sve oblike horskih okupljanja i podržava sa didaktičko-metodičkog aspekta.

zbor003

U praktičnom delu kampa su bile uključene i probe crkvenog hora iz B. Petrovca i B. Palanke koje vode Mr. Janko Siroma i Vladimir Kovač.

Učesnici kampa su imali priliku da međusobno vode diskusiju o problematici vezanoj za rad horova. Zajedno sa svojim metodičarima su odabrali i pripremili kompozicije koje će da se izvedu u okviru Susreta crkvenih horova 27. septembra 2013. god. i na Susretu slovačkih vojvođanskih horova 9. novembra 2013. god.

Kamp je osim Ureda za Slovake u inostranstvu u Bratislavi finansijski podržao i NSSNM.