8. žiacky seminár

V sobotu 5. novembra 2016 petrovská škola privítala účastníkov 8. ročníka seminára pre žiakov z rozličných základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý odznel na tému Vyčarené čaro ľudových rozprávok.

8-ziacky-seminar 2016 002

Do tejto výchovno- vzdelávacej akcie bolo angažovaných 52 žiakov z desiatich vojvodinských základných škôl: z Kulpína, Silbaša, Selenče, Pivnice, Kysáča, Erdevíka, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy a Petrovca.

8-ziacky-seminar 2016 003

Žiaci pracovali v troch tvorivých dielňach, do ktorých sa prihlásili podľa vlastných afinít. Výtvorom tvorivých dielní bolo bábkové divadielko Soľ nad zlato, ktoré si do auly petrovskej školy prišli pozrieť i ďalší žiaci.

8-ziacky-seminar 2016 004

Po obedňajšej prestávke účastníci semináranavštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom a ústredie Matice slovenskej v Srbsku.

8. ročník seminára pre žiakov sa realizoval vďaka finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výboru pre vzdelávanie NRSNM v sume 28.960,00.