Deň otvorených dverí

V sobotu 14. júna 2014 v PU „Poletarac- Odžaci“ v oddelení Motýliky v Laliti bol usporiadaný Deň otvorených dverí pre vychovávateľky, ktoré pracujú v PU s vyučovacím jazykom slovenským.

Stretnutie vychovávateliek bolo akreditované a zúčastnili sa ho 32 vychovávateľky z Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy, Aradáča, Bieleho Blata, Lugu, Kovačice, Padiny, Selenče, Odžakov, Lalite a z Pivnice. Na odbornom stretnutí hovorili: docentka Ružena Šimoniová- Černáková na tému „Rozvoj dvojjazyčnosti u detí predškolského veku“, PaedDr. Svetlana Zolňanová „Rozvoj komunikačných kompetencií u detí predškolského veku“ a Božena Levárská  „Podpora predškolského vzdelávania detí v materinskom jazyku“.

dvere-002

Ukážkové hodiny prezentovali kolegyne z Lalite, Bieleho Blata, Pivnice a Nového Sadu. Organizátormi stretnutia boli Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny.

dvere-003

dvere-004

dvere-005

dvere-006

dvere-007

dvere-008